Biuro Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. potwierdza termin!

Biuro Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. potwierdza termin uruchomienia tymczasowego przejazdu w sąsiedztwie ul. Karczunkowskiej (w obrębie przystanku osobowego Warszawa Jeziorki, rejon ul. Gogolińskiej). Czytaj… Komentarz: W związku z tym, że wciąż nie widzę w terenie żadnych działań związanych z przebudową kolizji z sieciami (o czym zapewnia po raz trzeci w swym piśmie Biuro Zarządu PKP PLK) wystąpiłem w trybie pilnym do Biura Zarządu Centrali PKP PLK z prośbą o wskazanie dokładnej lokalizacji działań związanych z przebudową kolizji z sieciami. Ponadto poprosiłem Biuro Zarządu Centrali PKP PLK o potwierdzenie, czy faktycznie zostanie dotrzymany przez nich deklarowany termin (28.02.2017 r.) uruchomienia tymczasowego przejazdu w sąsiedztwie ul. Karczunkowskiej (w obrębie przystanku osobowego Warszawa Jeziorki).

Zmień rozmiar tekstu:
Marcin Kania na Facebook.com