Ekrany akustyczne wzdłuż projektowanej trasy S7
Z treści analizy akustycznej opracowanej na dalsze potrzeby realizacji zadania pn. "Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca" wynika, że na terenie Gminy Lesznowola zaprojektowano niewielką ilość ekranów akustycznych, o wysokości od 2 do 4 metrów. GDDKiA twierdzi, że taka ilość, jak i lokalizacja ekranów akustycznych, zabezpiecza tereny zurbanizowane, jak i przewidziane do urbanizacji przed negatywnym oddziaływaniem hałasu, jaki będzie generować aktualnie projektowana trasa S7. W mojej ocenie, przedłożony system ochrony akustycznej, w sposób niewystarczający chroni przed hałasem istniejącą, jak i przyszłą zabudowę mieszkaniową zlokalizowaną wzdłuż aktualnie projektowanej całej trasy S7. W związku z powyższym zwróciłem się z prośbą do GDDKiA o podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom akustycznego bezpieczeństwa, poprzez montaż ekranów akustycznych wzdłuż całej aktualnie projektowanej trasy S7. W odpowiedzi otrzymałem następującą informację: czytaj…
Zmień rozmiar tekstu:
Marcin Kania na Facebook.com