Zwiększenie środków na inwestycje
"Mysiadło - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Poprzecznej, Zakręt, Goździków i Wiejskiej - I etap." "Lesznowola - budowa ul. Gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci telekomunikacyjnej oraz oświetlenia ulicznego." Mam dla Państwa dobre informacje z dzisiejszej Sesji RG. RG pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie. I tak, m.in.: zwiększono środki na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Poprzecznej, Zakręt, Goździków i Wiejskiej w Mysiadle - I etap. Nowy przetarg zostanie wkrótce ogłoszony. Zwiększono również środki na budowę ul. Gminnej w Lesznowoli wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci telekomunikacyjnej oraz oświetlenia ulicznego. Wkrótce podpisanie umowy z wykonawcą. Więcej dodatkowych informacji wkrótce. Korzystając z okazji chcę podziękować Pani Wójt oraz radzie gminy za doskonałą współpracę w kształtowaniu i wykonywaniu budżetu, w szczególności za zgodę na zwiększenie środków na realizację powyższych zadań inwestycyjnych.
Zmień rozmiar tekstu:
Marcin Kania na Facebook.com