Wybór oferty na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Poprzecznej, Zakręt, Goździków i Wiejskiej w Mysiadle - I etap
UG Lesznowola poinformował mnie o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Metro z Katowic. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej o dł. 374 m (odcinek: mniej więcej od posesji Zakręt 9A/Hare Krysza Zakręt 11 >>>>> Zakręt >>>>> Poprzeczna >>>>> kanał deszczowy na terenie KPGO >>>>> Kuropatwy), odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 1285 m2, mechaniczne czyszczenie kanałów o dł. 400 m, montaż 20 studni kanalizacji deszczowej. Maksymalny termin realizacji zamówienia ustalony został na dzień 30.09.2019 r. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w dniu 24.10.2018 r.
Zmień rozmiar tekstu:
Marcin Kania na Facebook.com