Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach w ciągu DW 721 (ul. Słoneczna)
Po kilkunastu miesiącach starań, mam dobre wieści dla mieszkańców Gminy Lesznowola. Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie do budżetu zadania pn. "Projekt budowy doświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniach z DW 721." Dziękuję Komisji! Ponadto, Referat Dróg i Mostów (RDM) zleci w czerwcu wykonanie nowej organizacji ruchu dla DW 721 polegającej na zastosowaniu znaku dwustronnego D-6. Moim zdaniem, znak D-6 "przejście dla pieszych" po lewej stronie drogi na pewno będzie dostrzegany przez kierowców z większej odległości. Aby znak skuteczniej informował kierowców o przejściu zaproponowałem stosowanie po lewej stronie jezdni znaków dwustronnych odwróconych tzn. lustrzane odbicia znaku D-6, tak, aby pieszy na znaku "wchodził" na przejście a nie "schodził" z przejścia.
Zmień rozmiar tekstu:
Marcin Kania na Facebook.com