Zmieszane, to nie zielone!
Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Lesznowola! W przypadku złożenia w deklaracji oświadczenia, iż odpady komunalne z nieruchomości będą zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (zmieszany) to należy pamiętać, że w pojemniku/worku (kolor czarny) nie umieszczamy odpadów zielonych. Odpady "BIO", w tym odpady zielone są odbierane bezpośrednio z nieruchomości zgodnie z harmonogramem, dodatkowo można je oddawać w PSZOK.
Zmień rozmiar tekstu:
Marcin Kania na Facebook.com