Odbiór odpadów komunalnych – wybór oferty
Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lesznowola" poinformowała o wyborze najkorzystniejsza oferty złożonej przez Jarper Sp. z o. o., Al. Krakowska 108A, 05-552 Wólka Kosowska. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana 23 lipca 2019 r. Okres realizacji usług: od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Więcej…
Zmień rozmiar tekstu:
Marcin Kania na Facebook.com