Ekrany akustyczne, Osiedle Miód Malina, ul. Miodunki, Nowa Wola
Po kilkunastu miesiącach starań, mam dobre wieści dla mieszkańców ul. Miodunki w Nowej Woli. Na wysokości Osiedla Miód Malina będą ekrany. Będzie to możliwe dzięki wykonanej analizie akustycznej. Podkreślę, że Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28.06.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z ul. Mleczarską w Piasecznie według wariantu 1 nie nakazała budowy ekranów w sąsiedztwie Osiedla przy ul. Miodunki w Nowej Woli. W związku z powyższym podjąłem więc działania mające na celu zapewnienie mieszkańcom akustycznego bezpieczeństwa, poprzez montaż ekranów akustycznych wzdłuż DW 721 na wysokości Osiedla zlokalizowanego przy ul. Miodunki w Nowej Woli.
Zmień rozmiar tekstu:
Marcin Kania na Facebook.com